За Cleaner Plus+

Во производниот процес се придржуваме на стандардите за безбедност и здравје при работа,а исто така секој производ подлежи на тестирање за микробиолошка исправност пред пуштање во продажба.

Производите се произведени од висококвалитетни материјали кои се дерматолошки испитани. Секое ниво од развојот на бизнисот е карактеризирано со воведување на нови машини и нова технолигија се со цел да се следи технолошкиот развој и да се задоволат повисоките стандарди,како и да се исполнат барањата и потребите на потрошувачите кои се клучни за нашето успешно работење. Сите инвестициски активности се финансирани од сопствени извори.

Нашата мисија е со квалитетни производи и брза испорака да ги исполниме очекувањата на клиентите, а нашата визија е да бидеме водечки и висококвалитетен производител на тоалетни производи во земјата.

Back to Top